سه شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ ,25 April 2017
عدالت و بی عدالتی در جامعه روس

مطالعات مرکز مطالعه افکار عمومی «فوم» نشان می دهد که 39 درصد افراد معتقدند که مسئولین و مقامات می‌توانند ...

جاسوس بازی به سبک شورویایی در کافه  

مسکوگردی در یکشنبه های مسکو؛

کمی آن طرف‌تر از ساختمان کا.گ.ب سابق، کافه ای قرار دارد که حال و هوای فیلم های شورویایی و پلیس مخفی ...

مصرف دخانیات در سال 2015 منجر به مرگ 280 هزار شهروند روسیه شد

تحقیقات نشان می‌دهد که روسیه جز پنج کشور پرمصرف دخانیات در دنیاست و از این رو برخی سیاستگذاری‌ها از ...