جمعه ۴ فروردين ۱۳۹۶ ,24 March 2017
انتقاد مفتی مسکو از برقراری گشت ارشاد در پایتخت

رئیس مجمع معنوی مسلمانان روسیه و مفتی مسکو با انتقاد از طرح «استاپ حرام» گفت: "اگر ما امروز در پی این ...

پرستو نماد فرا رسیدن فصل بهار در ذهنیت مردم روسیه  

کوچ پرستوها در ذهنیت مردمان زنگ آمدن فصل سرما است و از این رو روس ها بازگشت پرستو را نشانه بهار می دانند؛...

مسلمانان روسیه در سرزمین مادری خود زندگی می کنند

نماینده دوما خطاب به مخالفان حجاب:

نماینده دومای دولتی فدراسیون روسیه با اشاره به این موضوع که یک دختر باحجاب در مدرسه، فرد پروپاگاندیست ...