شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ ,23 September 2017
از شبکه های اجتماعی تا سرانه مطالعه

در حوالی میدان سرخ (قسمت نهم)

در حوالی میدان سرخ این چهارشنبه از یک سو به معرفی شبکه‌های اجتماعی روسیه پرداخته است و از سوی دیگر به ...

بررسی چرایی اشاعه ترس و تنفر از اسلام در جهان در شبکه یک روسیه

کارشناسان برنامه تلویزیونی «وریمیا پاکاژت» که از کانال یک روسیه پخش شد، ضمن بررسی حوادث تروریستی اسپانیا ...

رازِ ذهنیت روسی

"کریستین نف" که سه دهه در روسیه روزنامه‌نگار بوده است، در آستانۀ بازنشستگی و خروج از مسکو، دربارۀ ذهنیت ...