دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ ,24 July 2017
فرهنگ و جامعه
ارزش‌گذاری مسائل زندگی از نگاه جوانان روسی

مرکز مطالعه افکار عمومی سراسر روسیه در تحقیقات اخیر خود به بررسی مهمترین ارزش‌های زندگی جوانان پرداخته ...

عدالت و بی عدالتی در جامعه روس

مطالعات مرکز مطالعه افکار عمومی «فوم» نشان می دهد که 39 درصد افراد معتقدند که مسئولین و مقامات می‌توانند ...

مدل جدید همکاری بین المللی در حوزه علوم اجتماعی و انسانی

"آندره کارتونوف" طی یادداشتی در سایت شورای امور بین‌الملل روسیه به تبیین و تحلیل مدل جدید همکاری بین‌المللی ...