پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ ,25 May 2017
فرهنگ و جامعه
سیمای روسیه در صحنه بین الملل

نتایج نظرسنجی های لوادا سنتر نشان می‌دهد که 76 درصد روس‌ها بر این باور هستند که کشورشان باید نقش قدرت ...

67 دانشگاه برتر روسیه بر اساس ارزیابی فعالیت دانشگاه ها

سرویس اجتماعی آژانس بین المللی «راسیا سیودنیا» با تحقیق و نظرسنجی از 88 هزار نفر در 82 منطقه فدراسیون ...

نظر اسقف اعظم روسیه درباره "سقط جنین"

اسقف اعظم روسیه گفت: سقط جنین و ارایه خدمات قانونی در این باره مانند کمک به مصرف کنندگان الکل و مواد ...