همایش گفتگوی فرهنگی ایران و روسیه
 
همایش «همکاری روسیه و ایران عامل تحکیم صلح و امنیت در اوراسیا»
۴ آبان ۱۳۹۵ ۱۷:۱۱
نگاه ایرانی به روسیه و روس
۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ۰۷:۰۰
مشترکات فرهنگی ایران و اوراسیا
۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ ۱۰:۴۵
سرشت مداراگر مذهب در تمدن «ایرانی ـ اسلامی» و «روسی»
۳۱ فروردين ۱۳۹۵ ۱۰:۱۶
تأثير ادبيات روسيه بر شکل‌گيري و گسترش داستان نويسي معاصر ايران
۲۷ فروردين ۱۳۹۵ ۱۲:۰۳
آشنایی با روش های نوین آموزش زبان با تاکید بر کاربرد آنها در آموزش زبان‌روسی
۲۵ فروردين ۱۳۹۵ ۱۳:۵۶
آسيب شناسي روابط فرهنگي ايران و روسيه در دوره پسا شوروي
۲۴ فروردين ۱۳۹۵ ۱۰:۱۳
پیام رئیس دانشگاه علامه طباطبائی به کنفرانس «گفتگوی فرهنگی میان ایران و روسیه»
۲۲ فروردين ۱۳۹۵ ۱۴:۰۵
ایران و روسیه: هم افزایی فرهنگی آسیای مرکزی و قفقاز
۲۰ فروردين ۱۳۹۵ ۱۵:۴۳
 
۱
۲