اقتصاد
 
تحقیقات مرکز مطالعات افکار عمومی روسیه نشان می دهد که ۶۸ درصد شهروندان روسیه پول ...
ماکسیم اورشکین وزیر توسعه اقتصادی روسیه عوامل بازدارنده رشد اقتصادی را برشمرد.
ه گزارش سرویس فدرالی آماری روسیه، قیمتهای کالاهای مصرفی در روسیه در ماه ژانویه 2018 تا 2/2% افزایش یافتند.
روز گذشته بازار سهام روسیه به دنبال کاهش بازار سهام جهانی افت کرد.
بانک مرکزی روسیه نرخ بهره اصلی را برای دومین بار طی سال جاری کاهش داد.
دولت اوکراین برنامه همکاری اقتصادی با روسیه را دو سال قبل از پایان اعتبار آن متوقف کرد.