جمعه ۴ فروردين ۱۳۹۶ ,24 March 2017
 
اعضای تحریریه دیدبان روسیه (به ترتیب حروف الفبا)