جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ ,20 October 2017
 
اعضای تحریریه دیدبان روسیه (به ترتیب حروف الفبا)