سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ ,12 December 2017
 
اعضای تحریریه دیدبان روسیه (به ترتیب حروف الفبا)