يکشنبه ۴ تير ۱۳۹۶ ,25 June 2017
 
اعضای تحریریه دیدبان روسیه (به ترتیب حروف الفبا)