سه شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ ,25 April 2017
 
اعضای تحریریه دیدبان روسیه (به ترتیب حروف الفبا)