دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ ,24 July 2017
داغستان
 
نشست «روستا – روح روسیه» در شهر دربند
رهبر جمهوری داغستان با اشاره به اهمیت برگزاری نشست سراسری روسیه «روستا – روح روسیه» توسط اتاق اجتماعی این فدراسیون، تصمیم گیرنده این سری نشست‌ها را شخص پوتین عنوان کرد.