سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ ,12 December 2017
تاتارستان
 
تاتارستان در گذر تاریخ
جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه یکی از مناطق مهم این کشور از نقطه نظر اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، گردشگری و اجتماعی است که متاسفانه برای ایرانیان بسیار شناخته شده نیست. دیدبان روسیه طی چندین گزارش به معرفی این جمهوری و جاذبه ها و فرصت های آن خواهد پرداخت. در این مطلب نیم نگاهی به معرفی جمهوری تاتارستان ...
 
جمهوری تاتارستان در نگاه نخست
جمهوری تاتارستان یکی از مناطق مهم فدراسیون روسیه از نقطه نظر اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، گردشگری و اجتماعی است که متاسفانه برای ایرانیان بسیار شناخته شده نیست. دیدبان روسیه طی چندین گزارش به معرفی این جمهوری و جاذبه ها و فرصت های آن خواهد پرداخت. مطلب پیش رو به صورت مختصر و کلی این جمهوری را معرفی ...