سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ ,12 December 2017
اقتصاد سیاسی روسیه کنونی
 
چرا رشد اقتصادی توسط صادرات مواد خام هیچ گاه محقق نشده است؟
تشابهات نسبی ساختار اقتصادی ایران و روسیه از لحاظ وابستگی به درآمدهای نفتی و اقتصاد بر پایه رانت منابع طبیعی ضرورت توجه به تجربیات و نقدهای متفکرین روسی در مورد اقتصاد آن کشور را برای ایران آشکار می‌سازد. پروفسور "سرگی گوبانف" معتقد است که الگوی رشد اقتصادی توسط صادرات مواد خام برای روسیه دیگر ممکن ...
 
صندوق رفاه ملی ـ یک پارادیم قدیمی
پروفسور "سرگی گوبانف" استاد اقتصاد دانشگاه دولتی مسکو، سردبیر نشریه اکونومیست و نماینده اتحادیه کارگران مسکو معتقد است که درهر شرایطی تهدید فروپاشی درونی ساختار دولت سرمایه‌داری کمپرادور و همه آثار وعواقب آن وجود دارد به خصوص آنکه ذخائر دولت بیش از 44 هفته پرداخت‌ها نیست و این کم‌تر از یک‌سال است. بدهی ...
 
همه کشورهای پیشرفته دنیا از تجربه شوروی در امر برنامه‌ریزی استفاده کردند
پروفسور "سرگی گوبانف" می گوید که من دلتنگی نسبت به دوران شوروی ندارم؛ آب از جویبار رفته به جویبار باز نخواهد گشت. ولی من مخالف این گفته هستم که در زمان شوروی همه چیز بد و بی‌اثر بود؛ باید از خوبی ها و موثر بودن آنها نیز صحبت کنیم. بحث دلتنگی نیست؛ باید ببینیم که چه دستاوردها و چه هزینه‌هایی داشته است....
 
باید به سرعت زنجیره‌هایی از ارزش افزوده ایجاد کنیم
پروفسور "سرگی گوبانف" ضمن تبیین راهکارهای خروج از رکود اقتصادی معتقد است: "دولت نه دانشمند است نه مهندس است، نه سازنده است، نه کارگر و نه نانوا. این نادرست است که فکر کنیم که دولت نوصنعتی شدن را از بالا انجام می‌دهد. وظیفه دولت این است که سیاست واحدی را در مورد نوصنعتی شدن داشته باشد و در چارچوب برنامه‌ای ...
 
تحریم‌ها برای روسیه موهبت است و یا بدبختی؟
دولت روسیه کسری بودجه را با کاهش ارزش روبل جبران می کند. این اقتصاد نفتی روبل مازاد چاپ می‌کند. در سال 2009 پوتین وضعیت خود را این‌گونه تعریف کرد که باید الگوئی برای خروج از بحران و ایجاد وضعیت جدید بعد از بحران تهیه کرد. روسیه یک سیستم اقتصادی نو برای تولید می‌خواهد تا روند غیر صنعتی شدن کنونی را از ...
 
چرا لیبرال‌های روسیه عملکرد نئوکان‌های امریکائی را دارند؟
پروفسور "سرگی گوبانف" استاد اقتصاد دانشگاه دولتی مسکو، سردبیر نشریه اکونومیست و نماینده اتحادیه کارگران مسکو معتقد است: روسیه از 2013 به دام رکود افتاده و دو سال است که در رکود زندگی می‌کند و با کسری بودجه و بحران منطقه‌ای مواجه است. این مسئله به تحریم و قیمت نفت مربوط نیست. علت فروپاشی داخلی بنیادها ...
 
اقتصاد سیاسی روسیه کنونی
پروفسور "سرگی گوبانف" استاد اقتصاد دانشگاه دولتی مسکو، سردبیر نشریه اکونومیست و نماینده اتحادیه کارگران مسکو، گفتگویی تحت عنوان «رژیم کمپرادور روسیه به تار موئی بند است» با مجله روسی‌زبان «بیزینس آنلاین» انجام داده است. این مصاحبه نشان می‌دهد که تفکرات برای بازگشت به نظام سوسیالیستی در روسیه هنوز قوی ...