سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ,21 November 2017
 
اعضای شورای راهبردی دیدبان روسیه (به ترتیب حروف الفبا)