شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ ,23 September 2017
 
اعضای شورای راهبردی دیدبان روسیه (به ترتیب حروف الفبا)