يکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ ,26 February 2017
 
اعضای شورای راهبردی دیدبان روسیه (به ترتیب حروف الفبا)