دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵ ,23 January 2017
 
اعضای شورای راهبردی دیدبان روسیه (به ترتیب حروف الفبا)